BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, TARİX FAKÜLTƏSİ, AZƏRBAYCAN TARİXİ (TƏBİƏT FAKÜLTƏLƏRİ ÜZRƏ) KAFEDRASININ PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENTİ, XANIM MEHRİBAN ƏLİYEVAYA MÜRACİƏTİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, TARİX FAKÜLTƏSİ, AZƏRBAYCAN TARİXİ (TƏBİƏT FAKÜLTƏLƏRİ ÜZRƏ) KAFEDRASININ PROFESSOR-MÜƏLLİM HEYƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BİRİNCİ VİTSE-PREZİDENTİ, XANIM MEHRİBAN ƏLİYEVAYA MÜRACİƏTİ Hörmətli Birinci Xanım

Read more