“Əbədi ezamiyyət…”

31/10/21 1:44

“Əbədi ezamiyyət” filmi 1919-cu ilin yanvarında Azərbaycan Cümhuriyyətininin parlament sədri Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Paris Sülh Konfransına ezam etdiyi nümayəndə heyətinin keşməkeşli taleyindən bəhs edir.