1000 illik Tartariyanın tarixi izləri

25/01/22 9:27

Tartariya imperiyası 1000 il mövcud olub və əslində tarixdən qəsdən silinib. Tartarlar dünyanın hər yerində yaşayırdılar, lakin indiki Rusiya ərazisində onların öz millətləri və dövlətləri var idi.

Onlar bizdən fərqli bioloji varlığa malik Nəhənglər idi. Onlar öz güclərini Efirdən (Fazadan) alırlar, biz isə gücümüzü yeməkdən və sudan alırıq. Onlar öz ecazkar strukturlarını yaratdılar, xüsusilə birinin (şəkildə göstərilməyən) tamamlanması 12 saat çəkmişdi. Bir çox strukturlar dəqiq, sütun olmayan strukturlardır. Amerikalı qullarımız Vaşinqtonu, cənubdakı plantasiyaları və ya bu binaların heç birini tikməyiblər. Bununla belə, onlar bu binaları «Palçıq daşqınları» kimi tanınan hadisədən sonra qazaraq əldə etdilər. Əminəm ki, hamı palçıq selinin sübutunu görüb, yarım pəncərəsi, yarım qapısı və ya birinci mərtəbəyə pillələri olan bir bina görəndə, bilin ki, bu, palçıq selinin nişanəsidir. İndi damları görməkdəyik. Yerin altında daha çox belə tarixçələr var.

Şəhərlər öz sakinlərinin də çoxunu özləri ilə apararaq palçığa batıb. Sonra dünyanın əsl ağaları bu şəhərləri məskunlaşdırır, bu binaları dövlət qurumlarına, Kapitol binalarına və s. verdilər. Burada gördüyünüz Nəhənglər, yəni “tartarlar” bu tikililəri tikənlərdir. Qullar, günə muzd işləyənlər, nə qədər bacarırlarsa, qazıb çıxaracaq, şəkil çəkdirəcək, tikdiklərini iddia edəcəklər.

Rus çarizmi 1917-ci ildə dağıldı və yəhudi Lenin və onun komandası tərəfindən məhv edildi, yəhudilər və onların tərəfdarları yeni bir nizam qurdular. Sonra da Osmanlı İmperiyası dağıldı.

Osmanlı İmperiyasında Birinci Dünya Müharibəsi zamanı bir çox binalar dağıdılıb və müəmmalı şəkildə yandırılıb. Təbii ki, onların daxilində çoxlu qiymətli əsərlər, kitabxanalar var. Eyni tarixlərdə İspan qripi … ABŞ-ın San Fransisko və Çikaqo şəhərlərində yanğınlar və zəlzələlər kimi dağıntılar baş verdi.

Yəhudi bolşevik inqilabı zamanı 66.000.000 nəfər insan öldürüldü və Tartar İmperiyası mövcudluğunu dayandırdı.
Rotşild bank karteli Rusiyanı ələ keçirən bolşevikləri maliyyələşdirir və onlara nəzarət edirdi. Onu tarixdən silmək üçün böyük səylər göstərildi.

Dünya müharibəsindəki məğlubiyyətdən sonra Almaniya mübarizə apardı, çünki hakimiyyətdə olan mərkəzi bank (Rotşildlər) almanların yaşamasını qeyri-mümkün etmişdi. Hitler baron de Luis Rotşildi həbs etdi, mərkəzi bankı ölkədən çıxardı və xalqın əməyi və sərvəti ilə dəstəklənən öz valyutasını yaratdı. ABŞ-da Böyük Depressiya zamanı Almaniyanın yeni pul vahidi ilə çiçəklənməyə başladı. Yəhudilər Almaniyanı hər yerdə boykot etdilər və Almaniyanı istəmədiyi müharibəyə məcbur etdilər.

1940-cı ildə Böyük Britaniya 46 milyon əhalisi 16 milyon kvadrat mil, Almaniyanın 85 milyon alman əhalisi isə 232.000 kvadrat mil ərazidə yaşayırdı. Böyük Britaniya dünyanı idarə edirdi.

Almaniya silah-sursat anbarlarını bombalayarkən, müttəfiqlər isə şəhərləri bombalayaraq Tartar İmperiyasına aid dəlilləri mümkün qədər məhv etməyə girişdilər.

Bu strukturlar, əsasən müalicə mərkəzləri (xəstəxanalar) və pulsuz enerji cihazları idi. Günbəzlər «rezonator» rolu oynayırdı.

Orqanlarda müalicəvi musiqi səslənirdi. Məhz bu texnologiyalar oğurlanmış və ya məhv edilmişdi.

İndi biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, oxuyub yazmağı bilməyən adi insanların və qulların bu cür möhtəşəm tikililərin, hamısını əl alətləri, atlar və arabalarla tikdiyinə inanmaqdayıq.

Tarix qaliblər tərəfindən yazılır. Və həmişə də yalan yazılır. Tarix kitablarını yazarkən heç kim öz vəhşiliklərini etiraf etmir. Biz, böyük ABŞ, fitnə-fəsadda öz payımıza düşəni etmişik… Kennedi, Kuba, Reyqanın cəhdi, çox şeylər…

Biz (dünya) çoxlu sıfırlamalar yaşadıq, məlum olan ən qədim sıfırlama Nuhun tufanıdır. Tarix bir çox qədim hekayələri yeni boyalarla bəzəyib. Son yenilənmə (peregruzka) təxminən 1800-cü illərin əvvəlləri və 1900-cü illərin əvvəllərində baş verib.

1903-cü ildə Con D.Rokfeller Amerika xalq təhsil sistemini bu məqsədlər üçün maliyyələşdirdi: gələcəkdə qeyri-qanuni gəlir vergisini ödəmək üçün axmaq insanları yetişdirmək, hakimiyyətə tabe olan itaətkar işçilər yetişdirmək.

Sovet İttifaqının Tartariyanın tarixinə yenidən baxılması, bu tarixin silinməsi üçün 1957-ci ildə verdiyi tam fərmanı təsdiq edən sənəd Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində (CIA) mövcuddur.

QEYD: Mən ekspert deyiləm. Bizə deyirlər ki, meymundan yaranmışıq. Mən meymunun təkamülü üzrə mütəxəssis deyiləm. Amma mən çox yaxşı oxucuyam. Mən araşdırmanı çox sevirəm.Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.


Erik Bekhem


Alıntı: Muzaffer Çiçek

P.S. Xaqani Ədəboğludan: Rus rəssamı və araşdırmaçısı Nikolay Rerix Altayda olarkən bir Tanrıçı kahinlə söhbəti barədə yazır: «Kahin bildirb ki, bu mədəniyyəti buraya Böyük Azərlər gətirdilər. Onlar çox hündür və iri cüssəli adamlar idilər». N. Rerix daha sonra yazır ki, bu Nəhəng adamlar sonra tədricən yoxa çıxdılar. Bu fakta uyğun olaraq «Oğuz dastanı»nın Azərbaycan variantında bir əfsanədə Oğuz adamı başqa bir kiçik adama atı yemləməyi tapşırır və sonra anasına bildirir ki, bizi bunlar əvəz edəcəklər…

*******************************************

The Tartarian Empire lasted 1000 years, and was basically written out of history. The Tartarians lived all over the world, but had their nation in what is now Russia.

They were Giants, with different biology than us. They got their power from the Aether, where we get our power from food and water. They created these marvelous structures, one in particular (not pictured) took 12 hours to construct. Many structures are precision, mortarless structures. Our American slaves did not build Washington D.C., plantations in the south, or any of these buildings. They did, however, EXCAVATE these buildings, after what is known as the «Mudfloods». I’m sure everyone has seen evidence of the mudfloods, whenever you see a building that has half a window, half a door, or steps up to the first floor, that’s a mudflood building. What we see now, those are rooftops. There are many more stories below the ground.

Cities get buried with mud, taking with them the majority of their inhabitants. Then, the real owners of the world repopulate those cities, handing over these buildings to government agencies, capitol buildings, etc. The giants you see here, the «Tartarians», are who built these structures. Slaves and day laborers excavate what they can, take photos of it, and claim they built it.

The Russian Tsarism collapsed in 1917 and it was the Jewish Lenin and his team that destroyed it, the Jews and their supporters established the new order. Again, very recently, the Ottoman empire collapsed. During the First World War, many buildings were destroyed and mysteriously burned down in the Ottoman Empire. Of course, with many valuable works such as libraries in them. On the same dates, the Spanish flu … The destructions in the cities of San Francisco and Chicago in the USA as fires and earthquakes. During the Jewish Bolshevic Revolution, 66,000,000 people were murdered, and the Tartarian Empire ceased to exist.

The Rothschild Banking Cartel financed and controlled the Bolshevics who took over Russia.

Great efforts were made to erase this from history.

After their defeat in WWI, Germany was struggling due to the central bank in power (Rothschild) making life impossible for the Germans. Hitler had Baron de Louis Rothschild arrested and jailed, he removed the central bank, and created his own currency, backed by the labor of the nation. During the Great Depression in the United States, Germany was thriving with their new currency. The Jews boycotted Germany, and forced Germany into war, a war that they did not want.

In 1940, Great Britain governed 16 Million square miles for their 46 million residents, while Germany governed 232 THOUSAND square miles, for their 85 million Germans. Great Britain ruled the world. While Germany bombed munitions depots, the Allies were bombing the cities, destroying as much evidence of the Tartarian Empire as possible.

These structures were healing centers (hospitals) and free energy devices. Domes were «resonators». Organs played healing music. The technology was stolen, and or destroyed.

Now we live in a world where we believe that average men and slaves, who could not read or write, built these magnificent structures, all with flimsy hand tools, horses and buggies.

History is written by the victor. And they always lie. No one admits to their atrocities when writing history books. We, the great U.S. have done our fair share of shenanigans… Kennedy, Cuba, Reagan attempt, many many many things…

We (the world) have lived through many resets, the oldest one well known is that of Noah’s Ark. History has embellished many old stories. The last resets were around early to mid 1800s, and early 1900s.

In 1903, John D Rockefeller funded the American Public Education system, with these goals: to make people stupid, to obey authority, to be obedient workers to pay a future illegal income tax.

Included here is a 1957 CIA document acknowledging that the Soviet Union had issued a full on decree to revise/delete the history of Tartaria.

DISCLAIMER: I am not an expert. They tell us we come from monkeys. I’m not an expert in monkey evolution, either. I am a damn good reader, though. And I loves me some research.

Thanks for listening.

Much love

Mənbə: Fedai.az