Azərbaycan Milliyyətçi Demokrat Partiyasının Qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin məlumatı

17/02/18 12:28

Azərbaycan Milliyyətçi Demokrat Partiyasının

Qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin

                                                             M Ə L U M A T I

AzMDP-nın qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat komtəsi keçən dövr ərzində ölkədə qanuni siyasi fəaliyyət göstərmənin mümkün əsaslarının aradan qaldırılmasından, Partiyanın ərazi strukturlarının yenidən formalaşdırılmasında yaranan çətinlik və maneələrdən növbəti qurultayını keçirilməsində çətinliklərlə rastlaşmıdır. Partiyanın TK -si faktiki olaraq üzərinə götürdüyü vəzifələri yerinə yetirə bilməmişdir. Bununla əlaqədar Təşkilat Komitəsinin 16. 02 . 2018 ci il tarixində genişlənirilimiş iclası çağırılmışdır.

İclasda əsas vəzifəsi Partianın növbəti qurultayının keçirilməsini təmin etmək olan Təşkilat Komitəsinin aşağdakı tərkibi seçilmişdir.

 1. İsgəndər Həmidov
 2. Daşqın Hüseynov
 3. İlyas Abdullayev
 4. Rövşən Cəfərov
 5. Əligül Məmmədov
 6. Firuddin Əhmədli
 7. Xəlilli Oktay
 8. Şadmanov Firqət
 9. Rahim Əliyev
 10. Yavər Mikayılov
 11. Qəlndər Muxtarlı

 

AzMDP-nin TK- nin sədri:         İlyas Abdullayev      16.02.2018-ci il

Transqafqaz.com