“İnsan haqları və demokratiya çağırışları xaçlıların işğal aracıdır…”

25/04/21 7:03
“İnsan haqları və demokratiya çağırışları xaçlıların işğal aracıdır…”
Siyasət
Dostlar, Azərbaycanda 30 ildir ki,  bir çox partiyalar Amerikanın ermənipərəst siyasətini təhlil edərkən bunu  Amerikada erməni lobbisinin güclü olması ilə əsaslandırırlar. Oysa ki, əsas məsələ o  deyil ki, Amerikada erməni lobbisi güclüdür,  əsas məsələ odur ki, Amerika özü hər zaman  Erməniləri gücləndirirmişdir, güclendirir.  1850 ci illərdən Oamanlıda öz misyoner təşkilatlarını quraraq ermıniləri Osmanlılara qarşı üsyana sövq edən, erməniləri silahlandıran Amerika idi. 1 ci dünya savaşında Amerika və İngiltərə Vilson prinsipləri əsasında Şərqi Anadoluda Ermınistan qurmağı hədəf almışdılar. Türkiyənin istiqlal savaşı bu planı önlədi. Kazım Qarabəkir Paşa Şərqi Anadoludakı erməni hərbi birləşmələrini darmadağın etdi, yendi. Sonralar
Ermənilər yazdılar ki, Şərqi Anadoludakı Ermənistan Lozan müqavilesi ile defn edildi. Sonra Naxçıvanda Erməni dövləti qurmağa cəhd etdilər, alınmadı. 1993- cü ildə Qarabağda savaş aparan Elçibəy hökümətinə qarşı 907 -ci düzəliş adlı sanksiya qanunu çıxartdı. Bu qanunla erməniləri müdafiə etdi. Dostlar Türklərə qarşl  “Erməni məsələsi”ni  yaradan, Erməniləri silahlandıran, gücləndirən  əsas  ideoloqlardan biri də Amerikadır.
Dostlar Amerika  tarixən Osmanlını parçalayan ideoloqlardan biri olduğu kimi, günümüzdə də   Türkiyəni parçalayaraq  Suriya ilə sərhəd bölgələrdə Kürdüstan,  Şərqi Anadoluda Ermənistan qurmağı 2 ci dünya savaşından sonra qarşısına əsas məqsəd qoymuşdur. Amerika Suriya sərhədlərində Türkiyəyə qarşı 150 min PKK -PYD  əskərlərini silahlandırıb Türkiyəyə qarşı cəbhə açıb. Türkiyənin burada uğurla həyata keçirdiyi Zeytin dalı, Fırat kalkanı kimi herbi emeliyatları  terrorla mücadilesi Amerikanın planlarını pozmaqdadır. Amerikanın Türkiyəyə qarşı istifadə etdiyi Kürt kartı iflas etdiyinde erməni kartını işe salır.
Amerikanın Türkiyeni bölmə siyasətinin,  erməni siyasətinin arxasında 1453 cü il dayanır. Bizansln fəthini sinirə bilməmişlər. İstanbul həm Amerikanın həm Rusiyanın xəyalı. Həm katoliklər, həm protestanlar həm pravaslavlar 1453 unuda bilməmişlər…
Dostlar Amerikanın qanlı  tarixi və keçmişi ona uluslararası siyasətdə insan haqları və demokratiyanın qoruyucusu olma  haqqını vermir. İnsan haqları və demokratiya söylemleri Batı imperialuzminin əlində başqa xalqları, Afrikanı, Asiyanı, Avstraliyanı, Latın Amerikasını,  İslam ortadoğusunu  işğal, sömürgə və ekspansiya siyasəti ilə ələ keçurmək üçün sadəcə bir aracdır.
Türk milletine soyqırım yaptınız deməyə Amerikanın  hakkı yoxdur.  İngilisler ve Avropa  köçmenleri AMERİKA, KANADA, YENİ ZELLANDA, AVSTRALİYA topraklarında bütün yerli oborigenleri soyqırıma uğradarak məhv etmişler ve bu torpaqlara yayılmışlar. Soyqırım tarixi onların tarixidir. Soyqırım yapanlar da onlardır.
Amerika Qızıl dərili xalqlara qarşı soyqırım həyata keçirmişdir.
“Ermeni soykırımını tanıyacağıq” deyen Bayden Amerikanın qanlı tarixinə, utanç verici tarixinə baxsın. 80 milyon Yerli  Qızıl Dərililəri tamamilə soyqırıma uğradıb yox ettiler. Kimse onlara soyqırım yaptınız söylemədi. Barı biz söyləyək. Kızıl derililerin toprağından çıkın işğalçılar, Kızıl derili, Mayya, Astek medeniyyetini ve halklarını yer üzerinden silen sizsiniz, tarihte asıl   soykırım yapan  sizsiniz, Vyetnamda milyonlarla insan öldürdünüz, Yaponiyaya atom bombası atdınız, milyonlarla insan öldü,  kimsə çıkıb sizi insanlık suçu işlemeyinizden dolayı yarğılamadı, bu gün orta doğuda, Afkanıstan, Suriya, İrak kibi ölkelerde soykırım yapan sizsiniz, bütün terrorist teşkilatları yaratanlar sizsiniz…
Milyonlarla insanlara soykırım yapıb da İnsan haklarından danışmağınız insanlığa suç deyilmi. İnsan haklarının koruyucusu olduğunuza kim inanır ki. İnsan haklarından danışmağa  hakkınız bele yok. 80 milyon insan öldüren katiller, barbarlar.
Türkiye bütün dünya türklerinin dövletidir. Bütün  türklər Türkiyənin əsgəridir. Türkiyəmizi qorumalıyıq. Türkiyə bizim keçmişimiz, geleceyimiz, kaderimizdir.
Dostlar insan haqları və demokratiya söylemlerine aldanıb Amerikanın səsi olmayalım, dünya beşdən böyükdür deyib Batı imperializminə boyun əyməyən, Asiyada, Afrikada, Cənubi Amerikada, Orta doğuda  sömürülən  məzlumların haqqının müdafiəsini üstlənən Türkiyəmizin səsi olalım. Türkiyə gücləndikcə Avro-Atlantik imperializmin sınırları daralacaqdır.
Hər bir mədəniyyət tarixə, həyata və siyasətə bir misyon, bir hədəf yükləyər. Amerikanın, Batının hədəfləri, misyonu  bizə qarşıdır. Bunu heç unutmayalım. Bizim misyonumuz  Ədalət, Qızıl alma və Hilaldır.
Batının, Amerikanın söyləmlərini söyləməkdən imtina edin. Biz onların söyləmlərini söyləmədikcə onlar zəifləyəcək, Batı imperializminin gücü, Amerikanın təsir dairəsi azalacaqdır. Amerika ve Avropa öz sərhədlərinə çəkilməlidirlər. Bizim topraklarda bizim söyləmlərimiz keçərlidir.
Amerika nə edir?  İzraili qurur, Qüdsü İzrailin paytaxtı elan edir, İstanbulu  Konstantinapol adlandırır, Ermənilərə vətən qurmağa çalışır.
Bu Avro- Atlantik dünyasının -Yunan-Ellin + Roma + Yəhudi-Xristian + German mədəniyyətinin,  dininin, fəlsəfəsinin,  imperializminin, kürəsəl hegemonluğunun son məqsədi, son   hədəfi idi. Batı   Tarixinin  sona çatması və Batı tarixinin mənası idi.  Sona yaxınlaşlrlar…
Yasəmən Qaraqoyunlu, AMEA-nın əməkdaşı