Asya’da Türkler için kurulan tuzak: Fergana Vadisi

11/01/22 2:27

Geçen Yüzyılda, Sovyet Rusya’sı, bölge halkları arasındaki birliği engellemek amacıyla Büyük Türkistan üzerinde yapay sınırlar çizdi. Günümüzde de süre gelen ve bölgenin karmaşık sınır problemlerinin temelini attı. Bölge halklarının arasına nifak tohumu olarak her an patlamaya hazır mayınlar dikti. Bu mayınların en büyüğü de Fergana Vadisinde bulunuyor. Sovyetler Birliği 1924-26 yıllarında Orta Asya’da 5 cumhuriyetin sınırlarını çizdi. Etnik grupların yoğun yaşadığı bölgeler dikkate alınarak yapay sınırlar çizildi. Bölge halkları üzerinde yeni kimlikler inşaa edilerek, çizilen yapay sınırlara hapsedildi. Büyük Türkistan’ın parçalanma hikayesi de burada başladı. Bölge devletleri arasında anlaşmaya giden tüm yollar da zaman zaman tıkanıyor. Sebepleri ve bölgenin önemi videoda