Azerbaycan Milliyetçi Demokrat Bozkurt Partisinin BEYAN’I

13/09/21 12:35

Azerbaycan Milliyetçi Demokrat Bozkurt Partisinin

BEYAN’I

Büyük Türk Milletine, Turan Devletler Birliğine – Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyetlerinin – Bakü Büyük Elçiliklerine!

Rusiya Federasyonun Azerbaycan Respublikasındaki  Bakü Büyükelçisine, İran İslam Respublikasının Bakü Büyükelçisine!

Türkiye Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM Başkanı sayın Mustafa Şentop’a, Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’ye,Türk Silahlı Kuvvetleri, Asker ve Komutanlara

250 yıldır Rus ve Fars imparatorluklarının ve onların ermeni yandaşlarının “Parçala ve Yönet” politikası ve işkaline karşı bu coğrafiyada bu gün Azerbaycan Türkleri ölüm-kalım savaşına kalkmıştır. Tarih tekrarlandı. Bu zor dönemde Türk ordusu, Türk Milleti ve Türk Devleti kardeş Azerbaycanın yardımına- kendi Ata Yurtlarına geldi. 2 kardeşin Çanakkale savaşında, Kurtuluş savaşında, Nuri Paşanın Komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kardeş Azerbaycanda omuz-omuza yazdığı Kahramanlık Destanı bu gün de Karabağda tekrarlanarak Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin en büyük örneği oldu.

Hiç bir imparatorluk, bir başka halkın özgürlük sevgisini ve savaşma kararlılığını kıramaz. Son 30 yılda 20 ocak 1990, 26 şubat 1992- Kanlı Hocalı Katliamı, Azerbaycanlı aydınların rus-ermeni işkalcileri tarafından şehit edilmesi, (20 kasım 1992- Karakent üzerinden bir helikopterin düşürülmesi) Azerbaycan Türklerinin ve Azerbaycan halkının Kan yaddaşıdır ve unutulmamıştır. Bizim  Ordumuzun son Türk düşmanlarının Karabağdan tamamen temizlendiği ve zaferimizin sadece bir kaç gün kaldığı bir zamanda Rus ordusu gece yarısı topraklarımıza tekrar girerek 250 yıllık işkal geleneğini tekrarladı. Bu gün sözde ermeni- aslında silahlanmış çeteler, terrorcular ve 1960 kişilik “Barış gücü” adıyla çağırılmış ve ya sokulmuş işkalci Rus ordusunun sayısı artarak on binlerle olmuştur. Bu da, Azerbaycan topraklarının 30 yıl sonra, yeniden Rus – ermeni işkalcileri tarafından işkal edilmesidir. Türk Milleti son 30 yılda 20 ocak 1990-da ve 26 şubatta olan Hocalı katliamını unutmamıştır. Yeter artık! Ey işgalci Rus ordusu! Hemen Azerbaycandan-Türk Turan topragından defolun gidin! 30 sene önce Hocalı ve 20 ocak katliamlarını yapan işgalci Rus ordusudur ve bağırarak söylüyoruz: Defolsun işgalci Rus ordusu! İşgalcilere Büyük Türk Hakanı Bilge Kağanın sözlerini hatırlatırız: “Bir bakın tarihe.. Türke baş kaldıranın sonu ne olmuş”. Düşmanlarımıza Dünya Bozkurtlarının ve Milliyetçi Harekatın kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in sözleriyle sesleniyoruz: Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır. “Kan dökmek gerekirse, kan dökeriz”!

“Mevzu Vatansa,hepimiz ölürüz,

Mevzu makamsa, hepiniz ölün”!

Buradan Beyan ederiz:

Kahraman bir orduya sahip olan Bağımsız Azerbaycan-Türk Devleti,atalarının topraklarında hain ve saldırgan bir politika izleyen işkalci Rus orudusuna ihtiyaç duymuyor! Hemen, çok kısa sürede işkalci Rus ordusu Azerbaycan topraklarını terk etmelidir!

TBMM acil kendi kararını vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Can Azerbaycan’a kendi Ata topraklarına-Karabağ’a gelmiştir. Turan ordusu kurulmuştur. Türkiye- Azerbaycan ordusu birdir, bu kardeşlik ve birlik ebedidir! Yolumuz Turana doğru.Tanrı Türkü korusun!

Tam zaferimiz Karabağda olmak üzere, Azerbaycan Milliyetçi Demokrat Bozkurt Partisinden.