Gözləyə-gözləyə yaşayın…

15/09/21 10:08

Amma nələr yaşayacağını bilməlisiniz.

Amerikanın tapusu İngiltərənin əlindədir.

İkinci dünya savaşını İngiltərə öndərliyində ABŞ, Rusiya, Çin və Fransa qazandı.

Bu bölgələr siyasi, ekonomik, hərbi cəhətdən birləşdilər, Birləşmiş Millət oldular.

Yalta Andlaşmasıyla Türkiyə işğal bölgəsi olaraq Amerikaya bıraxıldı. Amerika ilə 1946-cı ilində əldə olunan anlaşma və istihbarat örgütlərimizin qeydlərinin və faaliyətlərinin CIA-ya verilməsi (Ergün Poyraz) qərara alındı.

1948-ci ildə Ankaranı ABŞ əsgərləri işgal etdilər (Oktay Sinanoğlu).

Bütün qurumlar ABŞ-ın kontroluna verildi (Mehmet Eymür).

Yer üzündə silah istehsal edib, toplumları savaşdıran bu 5 bölgədir.

ABŞ, AB, BOP və Şanxay projesi bu beş bölgənin projesidir.

Planetlərarası Kosmik Stansiyasını İngiltərənin rəhbərliyi ilə ABŞ və Rusiya qurdu.

Marsa 5 kolonu, insanı bu bölgələr yolladı.

Başına gələcəkləri şikayət və müzakirə edərək gözlə.

A, B, C planı yoxdur.

500-1.000 illik planlar, Tövratda yazılanlardır, indi həyata keçirilir.

2050-ci ildə üçüncü dünya savaşı bitəcək və bu savaş nəticəsində 5-6 milyard insan ölmüş olacaq.

Səhifələrdə, yaşamda ağlayıb sızlamağa, şikayət etməyə davam edin.

Biliyi, istedadı olanlar yaşayacaq.

Təbii selleksiya, seçim üsulu yaşamaq hüququ qazanmanın ana qanunudur.

Fövqəltəbii hadisələr, savaşlar, dağıntılar toplumları elmi yaşantıdan uzaqlaşdırır.

Toplumlar, yaşanılanların unudulmaması üçün şifahi və yazı dilində fəlsəfəyə, hekayəyə, dastanlara yönəlir.

Fəlsəfə, Mənəviyyat, Hekayə, Dastan, Ədəbiyyat, Şeir Türk mədəniyyətində və Türkcədə qarşılığı olmayan sözlər və yaşam biçimləridir.

Sözlər içindən çıxdığı toplumun yaşam biçiminin adlarıdır.

Yaşadığımız savaşlar, ərəb və fars işgalları nəticəsində bu sözlər və bəzi yaşam biçimləri gələnəklərimiz arasına girmişdir.

Yenidən elmi dilimizi Türkcəyə yönəltdiyimizdə həyat biçimimiz, elmi yaşantıya dönüşəcəkdir.

Ərəb, fars hikayələri olan Dini qitələr, elə ərəbin, farsın hekayəsi olaraq, öz mədəniyətləri, yaşam biçimi olaraq, onların özlərinə qalacaqdır….

Muzaffer Çiçek

9 sentyabr 2019-cu il

Mənbə: Fedai.az