Hansı ölkə nə qədər dindar var? Azərbaycanda maraqlı mənzərə ortaya çıxıb…

20/04/17 11:58
  • “Barem və WIN Gallup International-“ın bir çox ölkədə 66 mindən çox adamla həyata keçirdikləri sorğuda, insanlara din baxımından özlərini necə xarakterizə etdikləri soruşulub. Məhz ölkələr üzrə verilən cavabları təqdim edirik…
 • Hangi ülke ne kadar dindar?

  67 ÇİN

  Dindar bir insanım: 9%

  Dindar değilim: 23%

  Ateistim: 67%

  Yanıt yok: 1%

  • * Çin’de her 10 kişiden neredeyse 7’si ateist

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   66 JAPONYA

   Dindar bir insanım: 13%

   Dindar değilim: 31%

   Ateistim: 29%

   Yanıt yok: 26%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   65 İSVEÇ

   Dindar bir insanım: 22%

   Dindar değilim: 55%

   Ateistim: 18%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   64 ÇEKYA

   Dindar bir insanım: 24%

   Dindar değilim: 47%

   Ateistim: 25%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   63 BİRLEŞİK KRALLIK

   Dindar bir insanım: 27%

   Dindar değilim: 58%

   Ateistim: 11%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   62 ESTONYA

   Dindar bir insanım: 28%

   Dindar değilim: 50%

   Ateistim: 10%

   Yanıt yok: 12%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   61 BELÇİKA

   Dindar bir insanım: 28%

   Dindar değilim: 43%

   Ateistim: 21%

   Yanıt yok: 8%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   60 NORVEÇ

   Dindar bir insanım: 30%

   Dindar değilim: 50%

   Ateistim: 12%

   Yanıt yok: 8%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   59 AVUSTRALYA

   Dindar bir insanım: 31%

   Dindar değilim: 50%

   Ateistim: 13%

   Yanıt yok: 7%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   58 DANİMARKA

   Dindar bir insanım: 32%

   Dindar değilim: 47%

   Ateistim: 14%

   Yanıt yok: 7%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   57 VİETNAM

   Dindar bir insanım: 33%

   Dindar değilim: 57%

   Ateistim: 6%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   56 HONG KONG

   Dindar bir insanım: 33%

   Dindar değilim: 33%

   Ateistim: 30%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   55 ALMANYA

   Dindar bir insanım: 34%

   Dindar değilim: 46%

   Ateistim: 14%

   Yanıt yok: 6%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   54 GÜNEY KORE

   Dindar bir insanım: 35%

   Dindar değilim: 37%

   Ateistim: 23%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   53 AZERBAYCAN

   Dindar bir insanım: 35%

   Dindar değilim: 64%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 0%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   52 İSPANYA

   Dindar bir insanım: 37%

   Dindar değilim: 41%

   Ateistim: 16%

   Yanıt yok: 6%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   51 LETONYA

   Dindar bir insanım: 37%

   Dindar değilim: 43%

   Ateistim: 9%

   Yanıt yok: 10%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   50 KANADA

   Dindar bir insanım: 37%

   Dindar değilim: 47%

   Ateistim: 10%

   Yanıt yok: 6%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   49 İSRAİL

   Dindar bir insanım: 39%

   Dindar değilim: 50%

   Ateistim: 8%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   48 FİNLANDİYA

   Dindar bir insanım: 39%

   Dindar değilim: 47%

   Ateistim: 8%

   Yanıt yok: 7%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   47 İRLANDA

   Dindar bir insanım: 40%

   Dindar değilim: 47%

   Ateistim: 9%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   46 SLOVENYA

   Dindar bir insanım: 41%

   Dindar değilim: 25%

   Ateistim: 28%

   Yanıt yok: 6%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   45 AVUSTURYA

   Dindar bir insanım: 41%

   Dindar değilim: 43%

   Ateistim: 10%

   Yanıt yok: 6%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   44 FRANSA

   Dindar bir insanım: 45%

   Dindar değilim: 29%

   Ateistim: 21%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   43 İZLANDA

   Dindar bir insanım: 46%

   Dindar değilim: 32%

   Ateistim: 17%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   42 LİTVANYA

   Dindar bir insanım: 47%

   Dindar değilim: 34%

   Ateistim: 6%

   Yanıt yok: 12%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   41 BULGARİSTAN

   Dindar bir insanım: 51%

   Dindar değilim: 36%

   Ateistim: 3%

   Yanıt yok: 11%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   40 UKRAYNA

   Dindar bir insanım: 53%

   Dindar değilim: 36%

   Ateistim: 6%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   39 ABD

   Dindar bir insanım: 56%

   Dindar değilim: 32%

   Ateistim: 7%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   38 ARNAVUTLUK

   Dindar bir insanım: 56%

   Dindar değilim: 30%

   Ateistim: 9%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   37 ENDONEZYA

   Dindar bir insanım: 58%

   Dindar değilim: 30%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 12%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   36 PORTEKİZ

   Dindar bir insanım: 59%

   Dindar değilim: 29%

   Ateistim: 9%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   35 RUSYA

   Dindar bir insanım: 61%

   Dindar değilim: 23%

   Ateistim: 7%

   Yanıt yok: 9%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   34 FİLİSTİN

   Dindar bir insanım: 61%

   Dindar değilim: 34%

   Ateistim: 1%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   33 MEKSİKA

   Dindar bir insanım: 61%

   Dindar değilim: 28%

   Ateistim: 8%

   Yanıt yok: 2%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   32 IRAK

   Dindar bir insanım: 64%

   Dindar değilim: 34%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 2%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   31 İTALYA

   Dindar bir insanım: 69%

   Dindar değilim: 18%

   Ateistim: 8%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   30 MOĞOLİSTAN

   Dindar bir insanım: 71%

   Dindar değilim: 21%

   Ateistim: 8%

   Yanıt yok: 0%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   29 LÜBNAN

   Dindar bir insanım: 71%

   Dindar değilim: 26%

   Ateistim: 2%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   28 PERU

   Dindar bir insanım: 72%

   Dindar değilim: 20%

   Ateistim: 3%

   Yanıt yok: 6%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   27 YUNANİSTAN

   Dindar bir insanım: 73%

   Dindar değilim: 15%

   Ateistim: 7%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   26 TÜRKİYE

   Dindar bir insanım: 74%

   Dindar değilim: 12%

   Ateistim: 6%

   Yanıt yok: 8%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   25 SIRBİSTAN

   Dindar bir insanım: 75%

   Dindar değilim: 17%

   Ateistim: 4%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   24 BOSNA HERSEK

   Dindar bir insanım: 75%

   Dindar değilim: 21%

   Ateistim: 1%

   Yanıt yok: 2%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   23 İRAN

   Dindar bir insanım: 77%

   Dindar değilim: 16%

   Ateistim: 4%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   22 EKVADOR

   Dindar bir insanım: 78%

   Dindar değilim: 16%

   Ateistim: 2%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   21 ARJANTİN

   Dindar bir insanım: 78%

   Dindar değilim: 16%

   Ateistim: 4%

   Yanıt yok: 2%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   20 DEMOKRATİK KONGO CUHURİYETİ

   Dindar bir insanım: 80%

   Dindar değilim: 9%

   Ateistim: 8%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   19 BANGLADEŞ

   Dindar bir insanım: 80%

   Dindar değilim: 19%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   18 POLONYA

   Dindar bir insanım: 82%

   Dindar değilim: 9%

   Ateistim: 1%

   Yanıt yok: 8%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   17 BREZİLYA

   Dindar bir insanım: 82%

   Dindar değilim: 15%

   Ateistim: 2%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   16 PANAMA

   Dindar bir insanım: 84%

   Dindar değilim: 10%

   Ateistim: 3%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   15 MAKEDONYA

   Dindar bir insanım: 84%

   Dindar değilim: 10%

   Ateistim: 1%

   Yanıt yok: 5%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   14 KOLOMBİYA

   Dindar bir insanım: 84%

   Dindar değilim: 11%

   Ateistim: 3%

   Yanıt yok: 2%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   13 PARAGUAY

   Dindar bir insanım: 87%

   Dindar değilim: 7%

   Ateistim: 2%

   Yanıt yok: 4%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   12 ROMANYA

   Dindar bir insanım: 89%

   Dindar değilim: 6%

   Ateistim: 3%

   Yanıt yok: 2%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   11 FİLİPİNLER

   Dindar bir insanım: 90%

   Dindar değilim: 9%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   10 FİJİ

   Dindar bir insanım: 92%

   Dindar değilim: 6%

   Ateistim: 2%

   Yanıt yok: 0%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   9 ERMENİSTAN

   Dindar bir insanım: 92%

   Dindar değilim: 4%

   Ateistim: 2%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   8 PAKİSTAN

   Dindar bir insanım: 93%

   Dindar değilim: 5%

   Ateistim: 1%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   7 KOSOVA

   Dindar bir insanım: 94%

   Dindar değilim: 3%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 3%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   6 FİLDİŞİ SAHİLLERİ

   Dindar bir insanım: 94%

   Dindar değilim: 6%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 0%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   5 PAPUA YENİ GİNE

   Dindar bir insanım: 94%

   Dindar değilim: 5%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   4 HİNDİSTAN

   Dindar bir insanım: 94%

   Dindar değilim: 3%

   Ateistim: 2%

   Yanıt yok: 1%

  • Hangi ülke ne kadar dindar?

   3 GANA

   Dindar bir insanım: 94%

   Dindar değilim: 1%

   Ateistim: 0%

   Yanıt yok: 5%

 • Hangi ülke ne kadar dindar?

  2 NİJERYA

  Dindar bir insanım: 97%

  Dindar değilim: 2%

  Ateistim: 0%

  Yanıt yok: 1%

 • Hangi ülke ne kadar dindar?

  1 TAYLAND

  Dindar bir insanım: 98%

  Dindar değilim: 1%

  Ateistim: 1%

  Yanıt yok: 0%

  Transqafqaz.com

  Könül Hacıyeva