Irəvan Türk Cümhuriyyəti Millət Şurasının Bəyanatı.

14/11/21 10:06

İrəvan Türk Cümhuriyyətinin Millət Şurası  Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, eləcə də Qarabağın dağlıq hissəsində həyata keçirdikləri hərəkətlərdən dərin hiddətlənir.

Biz erməni dövlətçiliyinin formalaşdığı Qərbi Azərbaycanın nümayəndələri xəbərdarlıq edirdik ki, Ermənistan tərəfi öz öhdəliklərinə heç vaxt sadiq olmayıb.

29 may 1918-ci ildə İrəvan qəzasının Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən erməni dövlətinin yaradılması üçün verildikdə erməni tərəfi gələcəkdə heç bir ərazi iddiasının olmayacağını vəd etdi. Lakin qısa bir müddətdən sonra erməni “basmaçıları” Azərbaycan torpaqlarında dinc əhaliyə qarşı terror törədiblər. Məqsəd Azərbaycan torpaqlarının qoparılması məqsədi ilə etnik təmizləmə olmuşdur. On minlərlə silahlı terrorçu dəstələrin əlindən həlak olmuşdur.

Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, demək olar ki, ertəsi gün Zəngəzur Azərbaycandan qoparıldı və Ermənistana verildi. Eyni proses azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından köçürülməsi ilə müşayiət olunan bütün sovet dövrü ərzində gedirdi.

Bütün bunlar sovet hakimiyyətinin səhlənkarlığı son nəticədə ötən əsrin 80-ci illərində son bir neçə yüz min azərbaycanlının vəhşicəsinə öz doğma torpaqlarından qovulması ilə nəticələndi.

Millət Şurası hesab edir ki, müharibə aparan ermənilərin bundan sonra Qərbi Azərbaycan ərazisində qalması Cənubi Qafqazda ciddi sarsıntılarla nəticələnə bilər.

Biz dünya birliyini erməni hərbi qulluqçularının təcavüzkar planlarını cilovlamağa çağırırıq!

 

Biz dərindən əminik ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri  lazım gəldikdə Ermənistanın militarist mürtəce qüvvələrini əzəcəklər.

“Əgər düşmən təslim olmursa, onu məhv edirlər” – Maksim Qorki