İstanbulda lalə vaxtı…(Fotolar)

11/04/17 7:17

İstanbulda lalə vaxtı
Bir dövrə adını verən, xüsusilə şərq mədəniyyət və miflərində özünəməxsus yerə malik olan lalə, İstanbulun küçələri, parkları, bağları və meydanlarını bəzəməyə başladı.

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanı

İstanbul'da lale zamanıTransqafqaz.com

Könül Hacıyeva