KÖTÜ İMPERATORLUK YAKIN!…

01/09/21 12:08

Ulusal bayramlarda sevinmeniz gerekir, ancak yine de kafanızı kaybetmeyin. 21 yıl önce, modern tarihin kanıtladığı gibi, Sovyetler Birliği ortadan kayboldu. Ancak, Kötülük İmparatorluğu bugün hala var. Sadece farklı bir şekle büründü.

Sovetler Birliyi kendi sahte ölümünü nasıl taklit etti?

Gorbaçov’un arşivini kopyalayan önde gelen Rus muhalif Pavel Stroilov, belki de 20-ci yüzyılın en büyük aldatmacasını ortaya çıkarıyor. Kötü İmparatorluk ve Komintern, kendi sahte ölümlerini taklit ederek hayatta kalmayı başardı.

Vladimir Putin’in bahsettiği, Sovyetler Birliği’nin ölümünün yasını tutan jeopolitik bir felaket hiç olmadı. Son bin yılın sonunda, büyük ve affedilmez bir siyasi aldatmacaya tanık olduk.

Durumu en başından açıklığa kavuşturmak için okuyuculara, Vladimir Bukovsky’ye KGB’nin Aralık 1989’da Nikolay Çavuşesku’nun şiddetli bir şekilde devrilmesiyle doğrudan ilişkisini kanıtlayan bilgileri ve Ion Iliescu’nun Sovyet bağlantılarını kanıtlayan Pavel Stroilov olduğunu hatırlatmak gerekiyor. . Bu arada, Besarabya sorununu çözmeyi reddetmesi de buradan geliyor.

Mitterran-Gorbaçov Planı: Avrupa Sosyalist Birliği

Aslında, Rus muhalifi, 1989-1991’de Kremlin’in Avrupa Sosyalist Birliği’ni yaratmaya başladığını savunuyor. Mihail Gorbaçov’un daha önce François Mitterran ile üzerinde anlaştığı plana, mecazi olarak “Avrupa, ortak evimiz” adını verdiler – 1990’da Kişinev’in tüm çitlerine kazınmış bir slogan. Sovyet lideri ve Fransız cumhurbaşkanı konuşmalarında sık sık Doğu Avrupa’nın Kremlin’in etkisi altında kalabilmesi için Avrupa Birliği ve Sovyetler Birliği arasına sıkıştırılması gerektiğini buldu.

Amaçlarına ulaşmak için, iki Alman devletinin yeniden birleşmesine karşı çıkan Büyük Britanya’nın bencil konumundan yararlanmaya çalıştılar. Mitterrand’a göre Paris ve Moskova, yeni bir Avrupa’nın iki kutbu, kontrol ettikleri iki güç merkezi olacaktı.

Gorbaçov’un Komintern planları, Sovetler Birliyinin hızlı iflası ve komaya girmesiyle alt üst oldu. Ancak ölmedi, sadece Boris Yeltsin tarafından tüm dünyanın gözüne gömüldü.

Sovyetler Birliği’nin yeniden canlanması, Stroilov ve Bukovsky’ye göre, yeni Rusya’nın gizli KGB-leşmesi yoluyla gerçekleşti. KQB ayanları parayı, ekonomiyi, yargıyı, medyayı ve bilim dünyasını kontrol etmeleri için Sovyet sonrası iktidar yapılarına sızdılar.

Mezarcı Yeltsin’in arkasına saklanan özel servisler, sadece Kötülük İmparatorluğu’na değil, Komintern’e de yeni bir formül verdiler. Bu tesadüf değil. Totaliter bir doktrin olarak, uluslararası bir hareket olarak, siyasi bir rejim olarak komünizm, mükemmel ve rakipsiz bir bukalemundur. Her zaman farklı şekillerde var olmuştur.

Putin Molotov’u hatırlattı

Molotov’un Müttefiklerin Hitler’e karşı savaş hazırlıklarını kınadığı ikiyüzlü konuşmaları, Putin’in bugün Suriye veya İran gibi diktatörlükler konusunda kullandığı argümanları çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Molotov: “Hitlerizm ideolojisi, diğer tüm ideolojik sistemler gibi, tanınabilir veya reddedilebilir – bu bir siyasi görüş meselesidir. Ama ideolojinin zorla yok edilemeyeceğini herkes anlayacaktır, savaşla bitiremezsiniz”.

Hitler-Stalin Paktı’nın imzalanmasının ardından Batı’daki komünist partilere Moskova tarafından anti-faşist propagandayı durdurmaları ve bunun yerine Batı “emperyalizmine” yönelik eleştirileri yönlendirmeleri talimatı verildi. O dönemde Moskova’da yaşayan Alman göçmen Wolfgang Leonhard’ın “Devrim Çocuklarını Yiyor” adlı kitabında anlattığı gibi, bir gün tüm anti-faşist literatür kütüphanelerden kayboldu.

Görünmez komünizm

Giydiği kıyafetlere rağmen komünizm bir mafyaydı. Yani sözlükten okuduğumuz gizli terör örgütü, şantaj ve cinayet uyguluyor. Bolşevizm, Lenin’den beri her zaman bir grup ihlalci olmuştur. Bir gangster çetesi. Mülkiyetten yoksun bırakan, komplo kuran, öldüren ve sonunda iktidarı ele geçirmek için önce bir ülkede, sonra da dünya ülkelerinin neredeyse yarısında bir katiller ekibi. İktidarı ele geçirme mücadelesinde kullandığı aynı eski ve denenmiş yöntemlerle yönetti: terör, yıldırma, propaganda.

Diğer ölümsüz mafyalar gibi, Sovetler Birliyi de Putin’in KGB cennetinde yeniden doğdu. Çin’deki yoldaşlarının deyimini kullanarak, şirket kapitalizmi, Rus komünizmi Rusya’yı doğrudan ve dolaylı olarak, ancak aynı neo-KGB ağları aracılığıyla eski Sovyet cumhuriyetlerini kontrol ediyor. Son yirmi yılda iyice güçlenerek, Avrasya Topluluğu adı verilen yeni bir Sovetler Birliği kurmaq istiyor.

Yanılsamalar yaratmaya gerek yok, Kötülük İmparatorluğu hemen köşede. Son yirmi yılda küçük düşürücü kayıplar ve yenilgiler yaşamasına rağmen, hala başarılı bir şekilde intikam almaya çalışıyor. Bugün her zamankinden daha tehlikeli, çünkü birçok insan için görünmez kalıyor.

Vahidov Qurban. Araşdırmaçı – analitik