KÜRDÇÜLƏRİN TOPRAQ TƏLƏBLƏRİ ÜÇÜN UYDURDUQLARI YALANLARA CAVAB

19/01/22 12:20

Taner Ünal

Türkiyə, İstanbul

(ƏVVƏLİ: https://fedai.az/?p=59912)

Səlcuqlu dövləti dağılarkən bəylik qurmadıqlarının iki cavabı var.

1-Kürdlər burada yox idi

2- Kürdlər var idi, amma bir-iki kənddə yaşayırdılar.

Yenə deyirəm, Osmanlılar ətraflarında çox az adamla bir bəylik qura bilsələr belə, feodal quruluşlu kürdlər də bunu edərdilər, amma onlar 1450-ci ildən əvvəl Anadoluda mövcud deyildilər.

Türk tarixi qurumu Yavuz və Kanuni dövrlərində saxlanan torpaq qeydləri əsasında Türkiyənin qəbilə xəritəsini çəkib.

16-cı əsrdən bəri Türkiyədə təxminən 20 min tayfanın mal varlığı kompüterə köçürülür. Onu da bilirik ki, indiyədək 373585 təsərrüfatdan ibarət 11769 tayfa haqqında məlumat qeydə alınmışdır. 11769 tayfa arasında adlarında “kürd” sözü olan 92 tayfa müəyyən edilib və kürd adı etnik qrup kimi qeyd olunmayıb.Məsələn, bu 92 tayfadan olan Kürd Mahmudlu Topluluğunun da Danişmənd türklərinə bağlı türklər olması alimlərimizin ortaq görüşüdür.

İndiki kürdlər Osmanlı İmperiyasının düşünülmüş köçürmə siyasəti ilə kürdləşdirilmiş türkmən tayfalarıdır. 96%-i belədir. 3-4% isə kürd ola bilər.

Bunlar 19-cu və 20-ci əsrin əvvəllərində kürd olmuş ermənilər, 1%-i isə Anadoluya köçmüş kürdlərdir. Bunların mənşəyi araşdırıldığında Xəzər sahilində yaşayan türk ləhcəsində danışan türklərin üstünlük təşkil etdiyi kiçik bir toplumla qarşılaşırıq.

Türkiyə türk vətənidir, türk cümhuriyyətidir, Atatürk yurdudur, belə də qalacaq. Bunu sevməyənlərin gedəcək ikinci ölkəsi var. Biz türkük, bu torpaqda doğulmuşuq, bu torpaq üçün öləcəyik, son kvadrat metr torpağımızı son damla qanımıza qədər müdafiə edəcəyik, bura Vətəndir.

Problem xəyanət məsələsidir. Türkiyədə hamımız birinci dərəcəli vətəndaşıq. Türkiyə cümhuriyyətindən dövlət çıxmasına imkan verməyəcəyik.

HİND AVROPA NƏZƏRİYYƏSİ QƏRBİN “TÜRK TARİXİNİN QƏDİM DÖVRLƏRİNİ SAXLAMAQ” MƏQSƏDİ İLƏ BAŞLADIĞI YALANLAR TOPLUSUDUR

19-cu əsrdə İngiltərə, Fransa, Rusiya və ABŞ missionerlərinin apardıqları separatçılıq işləri bu gün də öz hökmdarlarımız tərəfindən davam etdirilir. Bu, həqiqətən də çox üzücüdür. İşıqlı gənclərimizin beyni bu yollarla zərərli informasiyalarla doldurulur, gənclərimiz oxuduqları cəfəngiyyatları real qəbul edir və bu yöndə bütün uydurmalara hazır olurlar.

Türk tarixinin və bütün Qədim Türk tarixinin tayfa dövlətlərini qorumaq üçün avropalılar tərəfindən uydurulmuş Hind-Avropa nəzəriyyələrinin türk tarixçiləri tərəfindən real olduğu kimi qəbul edilməsi çox ağır nəticələr verdi və verməkdədir.

Qədim Avropalılar Eramızdan əvvəl iki minillikdən başlayaraq masa başında “Hind-avropalı” – “ari” adı altında bir irqin yaşadığı və bu irqin avropalıların əcdadları olması ilə bağlı ortaya atdıqları nəzəriyyələr əsl tarix kimi izah edilir. Atatürkün əbədiyyətə qovuşmasından sonra Zeki Vəlidi və dostlarının tariximizə aid etdikləri bu yalan silsiləsi hətta ən səmimi şəkildə gördüyümüz Türkçü və Millətçi tarixçilər tərəfindən də tariximizə nəql edilmişdir. Yeni nəsil tarixçilərimiz Hind-Avropa nəzəriyyəsi əsasında kitablar yazmağa davam edir və bu kitabları atatürkçü, millətçi, idealist, inqilabçı, gənclər oxuyur və qədim tariximizin Hind-Avropa qəbiləsinə aid olduğunu düşünürlər.

Ancaq Hind-Avropa (Hind German- Ari) adlı irq yoxdur. Bu, sadəcə olaraq Qərbin stol arxasında uydurduğu cəfəngiyatdır. Hind-Avropa nəzəriyyəsi ilə bağlı iddialar çox uzun olduğundan və hamısına bir-bir cavab verdiyimiz üçün burada onları qısaca təsvir etmək bizim üçün çətin olacaq. Hind-Avropa nəzəriyyəsi ilə bağlı yalanları əvvəlki yazılarımızda demişdik. Avropalıların Hind-Avropa nəzəriyyələrindəki yalanları söyləməyə davam edəcəyik.

PKK VƏ KÜRDÇÜLƏRİN TÜRK TARİXİ ÜZRƏ XƏYALİ İDDİALARIDAN DANIŞMAQ YANLIŞDIR

Bütün Qərb ölkələri, hətta İran Fars hökuməti belə, türk tarixinin qədim dövrlərinin Xəyali Hind-Avropa irqi və PKK-çıların lehinə izah edilməsini dəstəkləmək üçün ssenarilər hazırlayırlar. Əgər dostlarımız bilmədən bu xəyanətə dəstək olurlarsa, başımız əllərimiz arasına alıb düşünməliyik.

Ətrafımızdakı bütün xəyanət mərkəzləri tarixdə türk tayfasını və tayfa dövlətlərini qorumaq üçün hunların əcdadı olan «skifləri» belə hind-avropalı kimi göstərməyə çalışırlar.

Zaqros dağları qədim türk tarixində Mesopotamiyanı ələ keçirmək üçün Asiyadan köç edən türklərin Ergenekon olaraq istifadə etdiyi bölgədir. Əslində Türküstandan gəlib ilk olaraq Zaqros dağlarında məskunlaşan və lazımi hazırlıqları orada tamamlayan qutlar Akkad dövlətinə son qoyaraq 120 il Mesopotamiyada (Qədim türkcə danışırlar) hökmranlıq etdilər, ilk olaraq Zaqros dağlarında məskunlaşdılar və sonra Mesopotamiyaya endilər.

Necə ki, Kassitlər (Quz= Oğuz) söhbətində bir daha izah edəcəyimiz kimi, kassitlər əvvəlcə Zaqros dağlarında məskunlaşdılar, sonra Babil Dövləti tərkibində orta miqyaslı Kassitlər dövləti qurmağa müvəffəq oldular, daha sonra Babili ələ keçirərək 550 il fasiləsiz hökmranlıq etdilər.

Babilin qızıl dövrü bu çağdır və qərblilər “Daha sonra Zaqros dağlarından enən Asiya tayfaları Babili tutdular və 550 illik qaranlıq dövr başladı” deyərək bir cümlə ilə yekunlaşdırırlar.

Bununla belə, minlərlə tablet və artefakt var. Bu dövrdə Misir və Hetlərlə ticarət və ya beynəlxalq hüquqa dair yazışmalardan da anlaşıldığı kimi bir qismi bitərəf tarixçilər tərəfindən həll edilmişdir («Türk Hattiləri» olacaq olan Hitit adı, minlərlə Anadolu hökmdarı ellərin, ya da administrasiyanın Hind-Avropa Hetlərindən keçdiyi Qərbin uydurduğu bir nağıldır) İllik Kassit dövrü Babilin ən çiçəklənən və firavan dövrüdür. Bildiyimiz Babil əsərlərinin çoxu bu dövrdə hazırlanıb.

Az qala Osmanlılar qədər hökmranlıq edən Kassitlərə /Quzlara məxsus böyük bir sivilizasiyanı qaranlıqdan çıxararaq bütün dünyaya bu işıqlı çağı anlatmaq lazım olsa da, bu möhtəşəm türk sivilizasiyasını kürdlərə mal etmək mümkün deyil. Bunun adı milliyyətçilik, türkçülük, idealizm və ya inqilabçılıq deyil, türk varlığına xəyanət deməkdir.

ÇİRKİN MƏLUMATLAR BİZİ, HƏM DAXİLDƏN, HƏM XARİCDƏN TƏHRİF EDİR

Atatürkün əbədiyyətə qovuşması ilə qədim tariximiz Hind-Avropa adıyla rədd edildi və Türk tarixi Mete Xandan başladı. Tarixin belə anlaşılması Türk Tarixinə çox zərər vurmuşdur və Qərbin ssenariləri ilə ətrafımızdakı bütün türk mənşəli tayfaların tarixi “Hind-Avropa” (Aryan-Ariyan- İndo German) və Türkiyə Cümhuriyyəti torpaqlarına iddia edəcək birliklərin formalaşması da buradan başlamışdır.
Bu zərərli məlumatlar nəticəsində min illərdir türklərə ev sahibliyi edən — türklərin vətəninə çevrilən torpaqlar qərblilərin maraqlarına uyğun olaraq masa başında hazırlanan tezislərLə məhkum edilib, nəinki gənclərimiz türkçülük adı altında bilərəkdən və ya bilməyərəkdən xəyanətə məruz qalıblar, hətta gənclərimiz də buna əmin olublar.

Hətta Tvitterdə Qədim Türk tarixi ilə bağlı yazılarımızı türklüyə zərərli kimi qələmə verən türkçü gənc dostlarımız “Qədim türk tarixi deyə bir şey yoxdur, biz uydurmuşuq, Anadolu və Mesopotamiya sivilizasiyaları türklərə, şumerlərə aid deyil, Hetitlər və başqa xalqlar türk deyil. Türk tarixinin Mete Xandan başladığını deyirlər.

Bəzi türkçü dostlarımız “Kürdlərin dilləri Hind-Avropa dil ailəsinə aiddir, ermənilər, kürdlər və s. İran dillidir! “Qədim Şərqi Anadolu xalqlarındandırlar” deyəndə, bəziləri “Kürdlərin əsli mütləq Hindistandan gəlib və onlar İranın Xorasan bölgəsində məskunlaşıb, oradan da Mesopotamiyaya yayılıblar” deyirlər!

Dostlarımız bunları deyərkən, kürd əcdad uydurmaçıları “Onlara atdığımız yalanlar nəinki yer aldı, HƏTTA BİZƏ İNANDILAR!»-deyə sevinc içində bizi izlədirlər!

Kürdlər heç vaxt qədim tarixin heç bir dövründə Mesopotamiyada, İranda və Hindistanda olmayıblar. Mesopotamiya türklərin mədəniyyətini və sivilizasiyasını yaşadaraq semit ünsürlərinin yer aldığı türklərə aid bir tarixdir. Onda başqa millət və ya toplum yoxdur.

Mesopotamiya dövlətlərini və onların tarixlərini bir-bir izah edəcəyik.

8 YANVAR 2022-ci il saat 02.40