Tarix Azərbaycandan və Anadoludan başlanır…

31/01/22 11:16

31.01.2022

Hər zaman demişəm və yenə də təkrar edirəm: «Türklər dünya xalqları üzərindən özünə məxsus olan Tarix adlı libası soyundursa, hamı çılpaq qalar.

Oğuz Xaqan deyirdi ki, Tanrıyla bir əhdimiz var. O, dünyanı türkə əmanət etdi. Bizə qarşı çıxan həlak ediləcək, bizimlə olanlar isə yaşayacaqlar.

Tarix Azərbaycandan başlayır. Tarix Anadoludan başlanır…

Məşhur antopoloq, tarixçi, prof. Eugene Pittard 1937-ci ildə 2-ci Türk Tarixi Konqresindəki çıxışında və 1939-cu ildə Belçikada nəşr olunan «Antropologiya» kitabında belə deyib:

 Avropaya mədəniyyət gətirənlərin bu gün Anadoluda yaşayan türklərin Turani əcdadları olduğuna şübhə yoxdur”.

1. Prof. Eugene Pittard: «Asiyada gündəlik həyat şəraiti köklü dəyişikliklərə məruz qalmasaydı, Avropanın geridə qalmış həyat tərzi sonsuza qədər davam edə bilərdi. Lakin Turanlılar qruplar, birliklər halında qərbə gəlməyə başlayanda yeni mədəniyyət Avropaya daxil oldu».

2. Prof Eugene Pittard: «İndiki Anadolunun braksikefal insanları, bu Asiyanın yerliləri, əcdadlarının bu gün yaşadıqları Anadolunu işğal etdiyini düşünməkdədirlər. Bu gün bu tayfaların müxtəlif adları var. Türküstanda türkmənlər, Anadoluda türklərdir».

3. Dəmiri kəşf edənlər olduqlarını dünya tarixi baxımından mühüm hadisə kimi qeyd edirik.

Hetlərin də əcdadları olan bu Hatti ölkəsi, Anadolunun bu qədim braksikefalları, türklərin də əcdadlarıdır.

4. Neolit ​​sivilizasiyası dediyimiz sosial inqilabı gətirənlər bu gün Anadoluda yaşayan xalqın, türklərin əcdadlarıdır.
Bir müddət Çingiz xanla birlikdə gələn tatarlar da türk irqindəndirlər.

Türk olmaq kürəyində bütöv bir tarixi daşımaq deməkdir…

5. Bu nəticələrdən çatacağımız nəticə: Hazır Avropa sivilizasiyamızın bütün elementlərini, bəzi irqlərimizi götürdüyümüz Anadolu və qonşu ölkələri müqəddəs torpaqlar saymalıyıq. Yaxın Şərq bugünkü Avropanın anasıdır.

Bu seçmələr prof. EUGEN PITTARDIN «Antropologiya» adlı əsərindəndir.


Fedai.az Araşdırma Qrupu