Tuğrul ve Çağrı Bey Savaşları

29/08/21 3:14

Oğuz göçleri ile Horasan ve Selçuklu topraklarına sığmayan Oğuzlar, İslâm topraklarına göç etmeye başlamıştı. İslâm dünyası ise Türklerin gelişinden rahatsız olmuştu. Feryatlar çoğalıp da hükümdarlar Tuğrul Bey’e müracat edince Selçuklu, Oğuz göçlerinin yönünü Roma’ya çevirme kararı aldı. Doğu Roma İmparatoru Konstantin ise Türklerin topraklarına girmesine izin vermemekte kararlıydı.