TÜRK olmaq nə deməkdir?

19/04/17 11:09
Türk olmaq, babalarının qarşısındakı borcu ödəməkdir. Torpaqlarına sahib çıxmaqla, düşmənlərinə qan qusdurmaqla! Əsrlər bundan öncə o böyük şan və möhtəşəmliyə layiq olmaqdır, türk olmaq!
Türk olmaq dilinin Avropada, İranda qadağan edilməsidir! Amma yenə bir türk olaraq buna qarşı duruş gətirə bilmək, mücadilə verməkdir!
Türk olmaq, Avropada xor görülməkdir! Atalarımız əsrlər öncə Vyananı mühasirə etdikləri üçün, Avropanın mərkəzinə qədər at sürüb, qılıncları ilə tarix yaratdıqları üçün, Napaleon kimi Vyananı yandırmadıqları üçün!!!
Türk olmaq saysız şəhid məzarlığının sahibi olmaqdır, həm də Maltada Roma Papasının nifrətlə üstünə basıb keçdiyi Türk bayrağına malik olmaqdır!
Türk olmaq xaincə, arxadan hey zərbə almaqdır, xəyanətə uğramaqdır, tərk edilməkdir. Amma tərk etməmək, dik durmaq və əsla diz çökməməkdir!
Türk olmaq soyqırıma uğramaqdır! Hətta bunu kor dünya qəbul etməsə belə! Hətta türkün özünü soyqırım törətməkdə ittiham etsə belə!
Türk olmaq zordur, çətindir, əziyyətlidir…
Üç qitədən dönüb, sonra da torpaqlarının bölünməsini sinəyə çəkməkdir! SAYSIZ DÖVLƏTLƏR QURMAQ TÜRK OLMAQDIR, EYNİ ZAMANDA SAYSIZ DÖVLƏTLƏR YIXMAQ DA TÜRK OLMAQDIR!
Arabaya qoşulan ilk atın vətənində, ilk yazılı müqavilənin imzalandığı yurdda, yazının tapıldığı, pulun icad edildiyi, hər qarışından bərəkət fışqıran bu müqəddəs torpaqlarda əcnəbilərin tamahına sinə gərməkdir, öz kimliyini saxlamağa çalışmaqdır!
Türk olmaq Şumerdən, Troyadan bu yana sərpilərək gələn, tarixdən qədim bu torpaqlarda bütün zamanlardan damcılayan yüksək dəyərlərə malik ikən… bir həftəlik yaddaş ilə yaşamaqdır!
Qərbi Romanı, Şərqi Romanı yıxıb, qarşısında diz çökdürüb, indi yeni Roma olan Avropa Birliyinə girmək üçün canfəşanlıq etməkdir – Türk olmaq!
Türk olmaq düşmən qabağında mətin durmaqdır! Yaralı, xəstə düşmənə ilk yardım göstərməkdir!
Düşmənin dalınca rəhmət oxuyub, qanlından halallıq almaqdır, Türk olmaq! Səhərləri otağına rəhmət dolsun deyə pəncərəni açmaqdır. Yağışa rəhmət, qara bərəkət deyə baxmaq, başına nə gəlirsə gəlsin səbr göstərərək, “buna da min şükür”, – deməkdir!
Türk olmaq övladını əsgərliyə şənlik ilə yola salmaqdır, bəlkə də qayıtmayacağını bilərək. Türk olmaq ananın əsgər oğlunun ardından, “bir oğlum olsun onu da göndərərəm”, – deməsidir. Atanın gözyaşlarını tutaraq, tabutuna son dəfə toxunarkən, “VƏTƏN SAĞ OLSUN!”, – hayqırmasıdır!
Ən gözəl eşq şeirlərini ürəyində hiss etməkdir, Türk olmaq! İnsanın ruhunu inim-inim inlədən türkülər qoşmaqdır! Türk olmaq Nizamini, Yunusu bilməkdir, Füzulini duymaqdır, Nəsimini yaşamaqdır, Qaracaoğlanı, Pis Sultan Abdalı sevmək, Mövlanə, Hacı Bektaşı Vəli, Hoca Yasəvi ilə bir bütün olmaqdır – hətta onları tanımasa belə!
Türk olmaq saz çalındığında, ney üfləndiyində ürəyinin dərinliyində bir sızıltı sezməkdir!
Həyatın sənə verdiklərinə “nəsib”, vermədiklərinə “qismət” deməkdir! Hər işin “xeyirlisinə” inanmaqdır!
Türk olmaq Asiyada “qərbli”, Avropada “şərqli”,- deyə xor görülməkdir. İrq sözünü bilmədən yaşamaq, yaradılanı YARADANDAN ötürü sevməkdir!
Türk olmaq ən zəif günündə belə dünyaya meydan oxumaq, ən dərdli günündə belə hər üfunətin bir şəfəqdə bitəcəyini bilərək təvəkkül göstərməkdir!
Çətin işdir türk olmaq!
TÜRK OLMAQ – MƏDƏNİYYƏTLƏR MƏZARLIĞI BU TORPAQLARDA 4500 ildir ki, DİK DURA BİLMƏKDİR, ƏN SONA – AXIRA QƏDƏR, AXİRƏTƏ QƏDƏR!
 
Vüqar ZİFƏROĞLU