Türklerin tarih boyunca kurmuş olduğu…

08/09/21 12:22

Türklerin tarih boyunca kurmuş olduğu;

16 İmparatorluk

38 Devlet

37 Hanlık

33 Beylik

10 Cumhuriyet

4 Atabeylik vardır…

Bunların toplamı 138’dir, tarihte bir başka örneği yoktur…

Kuruluş ve yıkılış tarihleri ile birlikte:

~ Büyük Hun imp.~ m.ö 220-45

~ Doğu Hun imparatorluğu~ 48-156

~ Batı Hun imparatorluğu~ 48-216

~ Avrupa Hun imp.~ 375-454

~ Eftalitler İmp (Ak Hun)~440-710

~ Touba Türk Hanedanlığı~386-534

~ Kuzey Vey Hanedanlığı~ 386-535

~ Kidarite Krallığı ~ 320s – 500

~ Avar Kağanlığı ~ 600-823

~ Sabirler ~ 461-465

~ Toharistan Yabguluğu~658-759

 

1- Birinci Göktürk Kağanlığı~552-603

2- İkinci Göktürk Kağanlığı~681-744

3- Karluk Yabgu Devleti ~665-681

4- Türk Şahiler Devleti~665-850

5- Seyento Hanlığı~630-647

6- Türgeş Kağanlığı~699-766

7- Kimek-Kıpçak Birliği~880-1200

8- Uygur Kağanlığı~742-840

9- Oğuz Yabgu Devleti~ 750-1055

10- Kangar Birliği ~840-990

11- Karahanlılar Devleti~ 840-1212

12- Yenisey Kırgız Kağanlığı~840-1207

13- Karahoca Uygur Krallığı~991-1209

14- Peçenek Hanlığı~ 860-1091

15- Kansu Uygur Krallığı~848-1036

16- Kuman Kıpçak Hanlığı~1011-1240

17- Ahmadili Hanedanlığı~1112-1220

18- İldenizli Atabeyliği~1136-1225

19- Salgurlar Hanedanlığı~1148-1286

20- Osmanlı İmparatorluğu~1299-1923

21- Karakoyunlu Devleti~1380-1469

22- Hazar Kağanlığı~651-1048

23- Büyük Bulgar Hanlığı~632-665

24- İlk Bulgar İmparatorluğu~681-864

25- Volga Bulgar Devleti~626 -1236

26- Tulunoğulları~ 868 – 935

27- İhşidiler Devleti ~935-969

28- Böriler Şam Atabeyliği~1104-1154

29- Zengi Devleti~1127-1250

30- Memlük Türk Devleti~1256 – 1517

31- Karamanoğulları Beyliği~1711-1835

32- Delhi Sultanlığı~1206-1526

33- Bengal Sultanlığı~1352-1576

34- Gazneliler Devleti~ 977-1186

35- Adilşahlar Devleti~1490-1686

36- Kutbşahlar Devleti~1518–1687

37- Babürlüler İmparatorlğu~1526-1858

38- Haydarabad Devleti ~ 1724-1948

39- Selçuklu İmparatorluğu ~1037-1157

40- Kerman Selçuk Sultanlğı~1041-185

41-Anadolu Selçuklu Devleti~1071-1308

42- Harzemşahlar Devleti ~1077-1231

43- Akkoyunlular Devleti ~ 1378-1508

44- Çağatay Hanlığı ~1227-1347

45- Altın Ordu Devleti ~1242-1502

46- Timur imparatorluğu ~1370-1507

47- Şeybaniler Hanlığı ~1428-1599

48- Kazan Hanlığı ~1438-1552

49- Kırım Hanlığı ~ 1441-1783

50- Nogay Ordası ~ 1398-1642

51- Kazak Hanlığı ~1465-1847

52- Büyük Orda ~1459-1502

53- Astrahan Hanlığı ~1466-1554

54- Sibir Hanlığı ~1464-1598

55- Buhara Hanlığı ~1500-1785

56- Hive Hanlığı ~1515-1920

57- Yarkand Hanlığı ~1514-1680

58- Bucak Ordası ~ 1620-1770

59- Buhara Emirliği ~1785-1920

60- Irak Selçukluları ~1118-1194

61- Sincan Uygur Özerk Devleti

62- Resüliler Hanedanlığı~1229-1454

63- Safeviler Devleti~1501-1736

64- Afşar Hanedanlığı~1736-1802

65- Türkiye ~1923 – Sonsuza Kadar

66- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ~1963

67- Azerbaycan ~ 1991

68- Türkmenistan ~ 1991

69- Özbekistan ~ 1991

70- Kırgızistan ~ 1991

71- Kazakistan ~ 1991

72- Tataristan ~ 1993

73- Gagauzya ~1990

74- Kızılyar Krayı~ 1934

75- Hakasya Cumhuriyeti~ 1993

76- Tuva Cumhuriyeti~1944

77- Yakutistan Cumhuriyeti~1923

78- Kabardey Balkar Cumhuriyeti~1991

79- Başkurt Özerk Cumhuriyeti~1990

80- Altay Cumhuriyeti ~1991

81- Çuvaşistan ~1920

82- Tuva Cumhuriyeti ~ 1993

 

1- Erbil Beyliği ~1146-1232

2- Mengüçlü Beyliği ~1072-1277

3- Çaka Beyliği ~1081-1098

4- Dilmaçoğulları Beyliği~1085-1192

5- Çubukoğulları Beyliği ~1085-1092

6- Danişmendli Beyliği ~1092-1202

7- Saltuklu Beyliği ~1092-1202

8- İnaloğulları Beyliği ~ 1098-1183

9- Ahlatşahlar Beyliği ~1100-1207

10- Artuklular ~1102-1408

11- Çobanoğulları ~1227-1309

12- Tanrıbermiş Beyliği ~1074-1098

13- Karamanoğulları ~1256-1483

14- İnançoğulları Beyliği~ 1261-1368

15-Sahipataoğulları Beyliği~1275-1342

16-Pervaneoğulları Beyliği~1277-1322

17- Eşrefoğulları ~ 1280-1326

18-Menteşeoğulları Beyliği~1280-1424

20- Dobruca Beyliği ~1281-1299 21-Karesioğulları ~ 1297-1360

22-Candaroğulları Beyliği ~1299-1462

23- Osmanoğulları Beyliği ~1299-1922

24- Germiyanoğulları~1300-1423

25- Hamitoğulları Beyliği~ 1301-1423

26- Saruhanoğulları ~1302-1410

27- Tacettinoğulları Beyliği ~1303-1415

28- Aydınoğulları ~ 1308-1426

29- Tekeoğulları ~ 1321-1390

30- Ramazanoğulları~ 1325-1608

31- Eretna Beyliği ~ 1335-1381

32- Dulkadiroğulları ~ 1339-1521

33- Kadı Burhaneddin ~1381-1398

 

Diğer Hanlıklar

✓ Marağa Hanlığı

✓ Kuba Hanlığı

✓ Bakü Hanlığı

✓ Şeki Hanlığı

✓ Tebriz Hanlığı

✓ Gence Hanlığı

✓ Cavad Hanlığı

✓ Derbent Hanlığı

✓ Erdebil Hanlığı

✓ Halhal Hanlığı

✓ Zencan Hanlığı

✓ Şirvan Hanlığı

✓ Karabağ Hanlığı

✓ Revan Hanlığı

✓ Karadağ Hanlığı

✓ Nahçıvan Hanlığı

✓ Merend Hanlığı

✓ Urmiye Hanlığı

✓ Maku Hanlığı

 

Hükümdar Hanedanlar

✓ Boyar Soyluları – Rusya/Ukrayna

✓ Tuğluk Hanedanları ~ Hindistan

✓ Basarab Hanedanları ~ Romanya

✓ Bahri Hanedanları ~ Mısır

✓ Terter Hanedanları ~ Bulgaristan

✓ Haleci Hanedanları ~ Hindistan

✓ Avşar Hanedanları ~ İran

✓ Kaçar Hanedanları ~ İran

 

Osmanlıya Bağlı Devletler

-Avrupa Kıtası-

1.Türkiye (Anadolu)

2.Bulgaristan (545 yıl)

3.Yunanistan (400 yıl)

4.Sırbistan (539 yıl)

5.Karadağ (539 yıl)

6.Bosna-Hersek (539 yıl)

7.Hırvatistan (539 yıl)

8.Makedonya (539 yıl)

9.Slovenya (250 yıl)

 1. Romanya (490 yıl)
 2. Slovakya (20 yıl)
 3. Macaristan (160 yıl)

13.Moldova (490 yıl)

 1. Ukrayna (308 yıl)

15.Azerbaycan (25 yıl)

16.Gürcistan (400 yıl)

17.Ermenistan (20 yıl)

18.Güney Kıbrıs (293 yıl)

19.Kuzey Kıbrıs (293 yıl)

 1. Rusya güney topraklar (291 yıl)
 2. Polonya( Lehistan) (25 yıl)
 3. İtalya güneydoğu kıyıları (20 yıl) 23.Arnavutluk (435 yıl)

24.Belarus (25 yıl) -himaye-

 1. Litvanya (25 yıl)-himaye

26.Letonya (25 yıl) – himaye

27.Kosova (539 yıl)

 1. Voyvodina(166yıl)

-Asya Kıtası-

29.Irak (402 yıl)

30.Suriye (402 yıl)

 1. Israil (402 yıl)

32.Filistin (402 yıl)

 1. Ürdün (402 yıl)

34.Suudi Arabistan (399 yıl)

 1. Yemen (401 yıl)

36.Umman (400 yıl)

37.Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)

38.Katar (400 yıl)

39.Bahreyn (400 yıl)

 1. Kuveyt (381 yıl)

41.Iranin batı toprakları (30 yıl)

 1. Lübnan (402 yıl)

-Afrika Kıtası-

43.Mısır (397 yıl)

 1. Libya (394 yıl)
 2. Tunus (308 yıl)

46.Cezayir (313 yıl)

47.Sudan (397 yıl)

48.Eritre (350 yıl)

 1. Somali (350 yıl)
 2. Kenya sahilleri (350 yıl)
 3. Tanzanya sahilleri (250 yıl)

53.Çad’ın kuzey bölgeleri (313 yıl)

54.Nijer’in bir kısmı (300 yıl)

 1. Mozambik kuzey toprakları (150 yıl)

56.Fas (50 yıl) – himaye

57.Batı Sahra (50 yıl) – himaye

 1. Moritanya (50 yıl) – himaye

59.Mali (300 yıl)

60.Senegal (300 yıl)

 1. Gambiya (300 yıl)
 2. Gine Bissau (300 yıl)

63.Gine (300 yıl)

64.Etiyopya’ nın bir kısmı (350 yıl)..

 

Çinliler arasında eriyen Hanedanlıklar ve tarihe adı Hun ardılları olarak geçen devletler:

~ Çu Devleti Zhou Hanedanları m.ö1122

~ Tang Hanedanlığı (tabgaçlar)

~ Birinci Chao Hun Devleti (304-329)

~ İkinci Chao Hun Devleti (328-352)

~ Hsia Hun Devleti (407-431)

~ Hiang Hun Devleti (401-439)

~ Lov-lan Hun Devleti (442-460)

~ Batı Wei – 535-557 (tabgaç kökenli)

~ Kuzey Zhou – 557-581(tabgaç kökenli)

~ Büyük Yan – 756-763 (lushan)

~ Hou tang – 923-937 (şatuo kökenli)

~ Jin – 936-947 (şatuo kökenli)

~ Hou Han – 947-951 (şatuo kökenli)

~ Kuzey Han – 951-979 (şatuo kökenli)

 

-En eski Türk Aile ve Boyları-

✓ A’shi’na Böri

✓ A’shi’de Pars

✓ Kıpçak Böriler

 

Tu’jue, Ti’ele, Tou’ba, Ta’tar, Türg’eş, Tang’ut, Tuğ’luk, Tard’uş, Tö’les, Tong’ra, Tung’us, Tay’ga, Te’leng, Kırk’ız, Kar’luk, Kum’uk, Ki’mek, Ki’pçak, Keng’er, On-Ok, Ui’gur, Og’uz..

(Üç Og’uz,Tokuz Og’uz,Otuz Og’uz,Otuz Ta’tar)

 

Her modern ulus, farklı etnik kökenlerin karışımıdır. Türklerin gerçek Türk olmadığını anlatmaya çalışmak umutsuz bir çabadır..

Türk halkı genetik olarak çeşitlidir ancak dillerinden, kültürlerinden ve tarihlerinden oluşan ortak bir psikolojiye sahiptir..

Avrupalıların aksine, Türk boyları hiçbir zaman kendilerini tamamen farklı kimliklere ayırmadılar. Türk kimliği kalır, dil kalır, kültürün çoğu kalır. Coğrafyaya uyum sağlar insanlar, fiziksel olarak birbirinden farklıdır..

Bu Türk halkının kadim tarihidir..

Bu nedenle, yeni gelenlere veya farklı insanlara karşı temkinli değillerdir, tüm göçebe bozkır kavimleri çeşitliliğe açıktır ve ilgi duyarlar.. Onları kültürlerine ve toplumlarına dahil etmek için neredeyse içgüdüsel bir refleks vardır.. Çünkü boyların / klanların hayatta kalması, büyük ölçüde sayılarının artmasına bağlıdır..

Yeni üyeler eklendikçe insanlar değişir ve gelişir, ancak kültür kalır, dil kalır..

Sayılarda ve çeşitlilikte güç aramak, Türk kültürünün doğuştan gelen bir parçasıdır.. Bu sebeple her boy devlete, her devlet İmparatorluğa dönüşmede dünyanın geri kalanının sayıca fazladır..

Ruslar ve Ukraynalılar, Yahudiler ve Araplar, Farslar ve Peştunlar, Saksonlar ve Cermenler vb birçok örnekte olduğu gibi birbirinden türeyen, aynı kültürden gelen, aynı dili konuşan ama birbirine düşman toplumların Türkleri anlayamamasının sebebi de budur.

Türk olmak, çok devletler kurmuş olmak değil, ilahi gücün ebedî sancaktarı olup Attila’dan Atatürk’e, yürüdüğün yolu unutmamaktır..

Türk Kağanlık Ailesi Kut’sal A’shi’na 3000 yaşında..

Transqafqaz.com